0 452 424 13 89

Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Hukuki Sorumluluğu
Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Hukuki Sorumluluğu

Ülkemizde ve dünyada nüfusun ve şehirleşmenin hızla artış göstermesi ile beraber, yatay şehirleşmeden uzaklaşılarak, dikey şehirleşme tercih edilmeye başlanmış ve insanların ikamet edecekleri site ve apartmanlar ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanarak, oluşturulan bu yerleşim alanlarının ortak…