0 452 424 13 89

Eşler Arasında Mal Paylaşımı
Eşler Arasında Mal Paylaşımı

Yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 2002 yılından sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak kabul olmuştur. Bu sebeple 1998’ten 2002’ye kadar olan süre için mal ayrılığı -başka bir rejim seçilmediyse- 2002-2005 yılları arasında…

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Eski Medeni Kanun’da bulunmayan edinilmiş mallara katılma rejimini yasal mal rejimi olarak kabul…

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Türk Medeni Kanunu Madde 162 (1) ve (2)’ ye göre ”Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”  Ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılıp sarsılmadığını…