0 452 424 13 89

Kira Sözleşmeleri Nasıl Devredilir?
Kira Sözleşmeleri Nasıl Devredilir?

Kira sözleşmesi devredilmek istediğinde, kurulan kira ilişkisi de devredilmiş olunur. Türk Borçlar Kanunu “kira ilişkisinin devri” başlığı altındaki 323. maddesi hükmüne göre: “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, iş…

10 Yılı Aşan Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi
10 Yılı Aşan Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi

Yeni Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle ve yapılan değişikliklerle eskiden mevcut olmayan yeni bir hak kiraya verenler için doğmuştur. Konut ve çatılı iş yeri kiraları bakımından kira süresinin sona ermesine ilişkin ilgili hüküm Borçlar Kanunu…

2B Durumundaki Taşınmazların Satışı
2B Durumundaki Taşınmazların Satışı

Anayasamızın “ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesinde devlete ait ormanların mülkiyetinin devir olunamayacağı, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı anayasa maddesinde orman sınırlarında tek bir şartla daraltma yapılabileceği ifade…