0 452 424 13 89

Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Amme Alacaklarının Tahsili
Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Amme Alacaklarının Tahsili

Maliye Bakanlığı; “Yeni Türk Ticaret kanunda, yapılan düzenlemeleri’’ dikkate alarak devlet alacaklarının tahsilinde uygulanan yol haritasında bazı yeni uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Limited şirketlerin ortaklarının, müdür ve kanuni temsilcilerinin amme alacağı karşındaki sorumlulukları daha sonra ise…