0 452 424 13 89

Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler
Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler

Gelir Vergisi kanununda yer alan açık bir düzenlemeye istinaden, kıdem tazminatı gelir vergisinden muaftır. Ancak kıdem tazminatından damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı onun mirasçılarına ödeneceği dikkate alındığında, kıdem tazminatının veraset ve intikal…

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları
İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma yıllık ücreti, izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir. İbraname, ibra belgesi, ibra senedi, ibra…