0 452 424 13 89

Eşler Arasında Mal Paylaşımı
Eşler Arasında Mal Paylaşımı

Yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 2002 yılından sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak kabul olmuştur. Bu sebeple 1998’ten 2002’ye kadar olan süre için mal ayrılığı -başka bir rejim seçilmediyse- 2002-2005 yılları arasında…

Evlatlığın Miras Hakkı
Evlatlığın Miras Hakkı

Evlatlık ve alt soyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunun yanı sıra evlatlığın kendi öz ailesine mirasçı olma hakkı da devam eder. Ancak evlat edinen ve onun hısımları ise evlatlığa mirasçı olamazlar. Evlatlığın…

Miras Hukukunda Gaiplik Nedir?
Miras Hukukunda Gaiplik Nedir?

Kişinin mevcudiyetinin ölüm haricinde son bulmasına gaiplik denir. Kaybolan veya kendisinden haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkemece bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Yetkili mahkeme,…