0 452 424 13 89

İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları
İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma yıllık ücreti, izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir. İbraname, ibra belgesi, ibra senedi, ibra…

Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Amme Alacaklarının Tahsili
Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Amme Alacaklarının Tahsili

Maliye Bakanlığı; “Yeni Türk Ticaret kanunda, yapılan düzenlemeleri’’ dikkate alarak devlet alacaklarının tahsilinde uygulanan yol haritasında bazı yeni uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Limited şirketlerin ortaklarının, müdür ve kanuni temsilcilerinin amme alacağı karşındaki sorumlulukları daha sonra ise…

Şirketler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi
Şirketler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi

Sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancından yapılacak indirim, halka açıklık oranı yüzde 50’nin üzerinde olanlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Sermaye şirketlerinin kurumlar…