0 452 424 13 89

İcra İflas Hukuku Uyuşmazlıkları

– Özel ve tüzel kişilere ait her türlü icra takibi yapılarak, icra iflas hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamaktayız.
– İtirazın iptali davası, itiraz, menfi tespit ve diğer davaların yürütülmesinde mahkeme nezdinde müvekkillerimizin haklarını korumaktayız.