0 452 424 13 89

İdari Davalar

– İdari işlem, idari eylem ve idari sözleşmelerden, idarenin özel hukuka ilişkin sözleşme ve işlemlerinden doğacak uyuşmazlıklarda gerekli başvuruları yapmakta, idari başvurudan sonuç alınamadığı hallerde İdari dava başvuru ve takiplerini yürütmekteyiz.
– Hukuka aykırı İdari işlemlerin İptal Davası yoluyla iptali yanında idari işlem ve eylemlerin verdiği zararlara, idarenin kusursuz sorumluluk hallerine ilişkin Tam Yargı (tazminat) Davalarını açmaktayız.
– İmar Kanunu, Belediye Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Vergi Kanunu, Çevre Kanunu, İhale Kanunu, Gümrük Kanunu başta olmak üzere İdari mevzuata ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol almaktayız.
– Devlet ile vatandaş arasında vergi uyuşmazlıklarına dayalı davalara da bakmaktayız.
– 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ve Memurun Yargılanması Kanunları uyarınca Memurlara verilen disiplin cezaları, Uzaklaştırma Karalarına karşı hukuki itiraz ve başvuruları yapmaktayız.
– İdari para cezaları, Öğrenci disiplin cezaları ve bunun gibi konular da uygulama alanlarımız içerisinde bulunmaktadır.