0 452 424 13 89

Sağlık Hukukundan Kaynaklı Davalar

– Sağlık hukuku alanında hukuki, cezai ve idari sorumluluk alanlarında her türlü hukuki yardımı sağlamaktayız.
– Hekim- hasta- hastahane arasındaki her türlü hukuki ilşkiye dayalı davaların sanık ve müşteki vekilliğini üstlenmekteyiz.