0 452 424 13 89

Gündüz Hukuk Bürosu

Bizim mesleğimiz, mesleklerin en güzelidir. Çünkü bütün insanlığı desteklemeye fırsat veriyor. Tamamen umutsuz olanın elinden tutabiliyoruz. Yüzüne tükürülen bir insanı destekliyoruz. Bütün bu insanlığı bir şekilde hem destekliyoruz, hem de zorluklara göğüs geriyoruz. Bu insanlara en yakın olmak, bize çok şey katıyor ve çok zenginleştiriyor. "AV. JACQUES VERGES"

"Profesyonel Hukuksal Çözümler İçin"

Blog

Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Hukuki Sorumluluğu
Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Hukuki Sorumluluğu

Ülkemizde ve dünyada nüfusun ve şehirleşmenin hızla artış göstermesi ile beraber, yatay şehirleşmeden uzaklaşılarak, dikey şehirleşme tercih edilmeye başlanmış ve insanların ikamet edecekleri site ve apartmanlar ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanarak, oluşturulan bu yerleşim alanlarının ortak…

Adli Yıl
Adli Yıl

Bir ülkede adalet sistemi ne kadar iyi işlerse, o toplumun geleceğe umutla bakan daha güvenli bireyleri olur. Yarınından endişe etmeyen, belirsizlikler içinde kalmayan, her koşulda gerçeğin ve adaletin tecelli edeceğine inanan bireyler, toplumu daha ilerilere…

Eşler Arasında Mal Paylaşımı
Eşler Arasında Mal Paylaşımı

Yasal mal rejimi mal ayrılığı iken 2002 yılından sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olarak kabul olmuştur. Bu sebeple 1998’ten 2002’ye kadar olan süre için mal ayrılığı -başka bir rejim seçilmediyse- 2002-2005 yılları arasında…